Lagrittene i Rosa drakt

Siden unnfangelsen har lagrittene stått sterkt i HCK. I takt med at klubben har fått flere medlemmer, har vi klatret oppover resultatlistene og tidene har gått en vei, nedover, med fjorårets drøye fire timer i Lillehammer – Oslo som foreløpig bestenotering. Denne tiden kan vise seg å bi stående en stund ettersom det fra og med i år skal sykles med kun 20 mann per lag mot tidligere 30. Normalt sett har de som har meldt seg på Lillehammer – Oslo for HCK kommet med.

Plan B og endringer i sportslig utvalg

Klubbens største utfordring de siste årene har vært å aktivisere bredden. 130 medlemmer og 25 på start i KM er for dårlig. 15 mann på treningen er også for snaut og det er helt feil at folk blir kjørt av på trening for å måtte finne veien hjem selv.  Det er ikke nivået på toppen som er for høyt for det kan det aldri være, men det er bredden bak som ikke er til stede.