Lagrittene i Rosa drakt

Siden unnfangelsen har lagrittene stått sterkt i HCK. I takt med at klubben har fått flere medlemmer, har vi klatret oppover resultatlistene og tidene har gått en vei, nedover, med fjorårets drøye fire timer i Lillehammer – Oslo som foreløpig bestenotering. Denne tiden kan vise seg å bi stående en stund ettersom det fra og med i år skal sykles med kun 20 mann per lag mot tidligere 30. Normalt sett har de som har meldt seg på Lillehammer – Oslo for HCK kommet med. I 2015 har rittet NM status, vi vil stille med to lag og det er første gang i klubbens historie at det vil bli foretatt et uttak. Vi har gruet oss litt til dette, men i år er det ingen vei utenom. Vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre dette så rettferdig som mulig, men det er ikke mulig at alle blir fornøyde. Vi oppfordrer dere til å ta dette med et smil, og uansett glede seg til å kjøre ritt med klubben enten det er med med A-,B- eller C-gjengen.
Melder man seg på L-O for HCK, representerer dette et commitment til klubben i den forstand at dersom man ønsker å kjøre for plan A, men blir satt på plan B, kan man ikke bare trekke seg fordi man ikke klarer «cut’n». Din kjørestyrke og ditt bidrag vil være etterspurt på plan B. En god søknad til plan A inneholder følgende;

  • Du tar regel 1 seriøst – det viktigste er å se bra ut
  • Du deltar på ER og TR – DNS begrunnes (har man lagt andre planer, er det faktisk en grunn)
  • Du bidrar til klubben ved å stille på trening
  • Rent sportslige kriterier
    • Fysisk
    • Teknisk
  • Du har erfaring fra lagritt – da aller helst med HCK
  • Det teller positivt at man har vært med tidligere år og vist evne til å bidra med tunge gir når det drar seg til.

Er man ny i klubben og ønsker å kjøre for plan A bør man delta mye på trening. Selv om det er viktig å være sprek, er det viktigere at man er samkjørte. Du kan være så sprek du bare vil, uten deltakelse på trening, blir det ingen plass på lag 1. Det er selvsagt anledning til å skippe noen av felles øktene, vi har alle barn, jobb og koner, men det er et poeng å stille dersom man har anledning. Dette gjelder ikke bare for plan A og B. Noen bør gå god for deg dersom du skal kjøre for HCK uten å ha vært med enten på trening eller ritt, enten du skal kjøre plan A eller B.

Som ledd i oppkjøringen vil vi kjøre Enebakk-Rundt og Tyrifjorden Rundt. De med ambisjoner om å representere de rosa i L-O, bør kjenne sin besøkelsestid og stille i disse rittene. Slik vi ser det, er konkurranser den beste trening. Konkurranser gir dessuten godt innblikk i hvem som «har det i seg» eller ikke. Fravær i de to nevnte rittene bør begrunnes.

Sportslig utvalg vil til syvende og sist foreta endelig uttak basert på kriteriene nevnt ovenfor.

Uttakskriteriene bryter på mange måter med klubbens prinsipper – men det synes riktig å presisere hva som ventes av den enkelte nå som vi har blitt såpass mange. Hensikten er også å danne rettferdige prinsipper ift uttak. Det er ikke ment å skremme!

For de av dere som ikke ser for dere å sykle LO, vi vil trenge minimum fire biler og ½ dommere/kommisærer. Rop ut dersom du føler kallet!
Avslutningsvis ønsker sportslig utvalg å ønske gamle og nye medlemmer velkommen på trening innendørs og utendørs.